Doorlopende SEPA machtiging betreffende de contributie van RKGSV

RKGSV werkt met een automatische incasso. Nieuwe leden wordt bij inschrijving verzocht om een SEPA machtiging af te geven. Reeds bestaande leden kunnen door het versturen van het SEPA formulier RKGSV toestemming geven om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank. Hierdoor wordt uw lidgeld automatisch van uw rekening afgeschreven overeenkomstig de opdracht van RKGSV ten behoeve van het innen van de jaarlijkse contributie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2022 is vastgesteld dat spelende leden vanaf seizoen 2023-2024 verplicht worden om een SEPA machtiging ten behoeve van automatische incasso te verlenen. Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingsposities mogelijk. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Anthony Paans.
Voorafgaand aan het nieuwe seizoen wordt de ledenadministratie volledig bijgewerkt. Mocht u of uw kind dus gestopt zijn bij onze vereniging dan wordt de SEPA machtiging ongedaan gemaakt en logischerwijs geen contributie meer afgeschreven. Mocht dit per abuis toch gebeurt zijn dan graag even contact met ons opnemen. Geef uitschrijvingen tijdig door via .
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input