Doorlopende SEPA Machtiging betreffende de contributie van RKGSV.

RKGSV werkt met een automatische incasso. Nieuwe leden wordt bij inschrijving verzocht om een SEPA machtiging af te geven. Reeds bestaande leden kunnen door ondertekening van het SEPA formulier RKGSV toestemming geven om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank. Hierdoor wordt uw lidgeld automatisch van uw rekening afgeschreven overeenkomstig de opdracht van RKGSV ten behoeve van het innen van de jaarlijkse contributie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het kost de penningmeester/ledenadministratie jaarlijks erg veel tijd om de facturatie beteffende de contributie in orde te maken voor leden welke nog geen SEPA machtiging hebben afgegeven. Wij hopen daarom op uw medewerking, houd in uw achterhoofd dat alle werkzaamheden op onze club door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen wordt de ledenadministratie volledig bijgewerkt. Mocht u of uw kind dus gestopt zijn bij onze vereniging dan wordt de SEPA machtiging ongedaan gemaakt en logischerwijs geen contributie meer afgeschreven. Mocht dit per abuis toch gebeurt zijn dan graag even contact met ons opnemen via .

Het SEPA formulier kunt u hier downloaden.