Privacyverklaring RKGSV

Uw privacy

Sinds mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet actief waaraan ook RKGSV dient te voldoen. Aangezien wij uw privacy serieus nemen hebben wij hiervoor deze privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens welke wij verwerken

RKGSV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Pasfoto (spelerspas KNVB)
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens verwerken

RKGSV verwerkt uw persoonsgegevens, voor en/of op de volgende doelen:

 • Verstrekken persoonsgegevens aan de KNVB
 • Leden administratie 
 • Financiële administratie
 • Informatie op www.rkgsv.nl 
 • Informatie op social media, denk aan Facebook/Twitter
 • Foto’s en/of filmpjes op de schermen in de kantine
 • Informatie verwerkt in nieuwsbrieven

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde en afgeschermde omgeving waartoe enkel de noodzakelijke (bestuurs-/commissie)leden toegang hebben.

RKGSV behoudt tevens het recht om oud leden bijvoorbeeld te benaderen voor reünies etc.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer strikt noodzakelijk.

Statistieken websitebezoek

De website www.rkgsv gebruikt alleen technische en functionele cookies. 

Verstrekking gegevens aan derden

RKGSV kan, als dat nodig is om te voldoen aan het doel van de vereniging, uw gegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld wanneer dat wordt vereist door wet- of regelgeving. Daarnaast zullen wij uw gegevens verstrekken aan de KNVB.

Uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. RKGSV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen?

Voor vragen kunt u zich wenden tot .

Bestuur RKGSV